Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Báo Zing: Đà Nẵng cấm biển trước khi bão số 6 đổ bộ

Hai ngày trước khi bão số 6 đổ bộ vào Nam Trung Bộ, Đà Nẵng cấm tàu thuyền ra khơi. Hơn 1.600 phương tiện tại địa phương này đã được neo đậu ở nơi an toàn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Zing, nguồn bài: https://news.zing.vn/video-da-nang-cam-bien-truoc-khi-bao-so-6-do-bo-post1011200.html

Đoàn Nguyên - Bùi Toàn

Tìm kiếm:✨

  • Bão số 6, Tàu thuyền, Nơi an toàn, Ra khơi, Nam trung bộ, Đổ bộ, Cấm, Đà Nẵng