Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Báo VNEWS: Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/xay-dung-da-nang-thanh-trung-tam-khoi-nghiep-sang-tao-khu-vuc-mien-trung-tay-nguyen

Tìm kiếm:✨

  • Khởi nghiệp, Tây nguyên, Miền trung, Đà Nẵng, Trung tâm, Xây dựng, Khu vực