Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Báo VNEWS: Đà Nẵng ký kết hợp tác với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP)

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/da-nang-ky-ket-hop-tac-voi-chuong-trinh-phat-trien-lien-hop-quoc-undp

Tìm kiếm:✨

  • UNDP, Ký kết, Đà Nẵng, Hợp tác