Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Báo VNEWS: Cựu chiến binh Đà Nẵng thi đua gương mẫu

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/cuu-chien-binh-da-nang-thi-dua-guong-mau

Tìm kiếm:✨

  • Cựu chiến binh, Gương mẫu, Thi đua, Đà Nẵng