Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Báo VNEWS: Chuyện 'nhường ghế' cho người trẻ

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/chuyen-nhuong-ghe-cho-nguoi-tre

Câu chuyện về Thành phố Đà Nẵng, nơi đang triển khai chính sách khuyến khích cán bộ công chức lớn tuổi tự nguyện thôi công tác trước tuổi để “nhường ghế” cho cán bộ trẻ.

Tìm kiếm:✨

  • Trước tuổi, Nhường, Cán bộ công chức, Lớn tuổi, Tự nguyện, Ghế, Khuyến khích, Đà Nẵng, Câu chuyện