Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Báo Quốc Hội TV: TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN BÀ VÕ THỊ NHƯ HOA, ĐOÀN ĐBQH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN BÀ VÕ THỊ NHƯ HOA, ĐOÀN ĐBQH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/11/tieu-diem-nghi-truongphong-van-ba-vo-thi-nhu-hoadoan-dbqh-thanh-pho-da-nang/277823

Tìm kiếm:✨

  • Nghị trường, Tiêu điểm, Đại biểu quốc hội, Phỏng vấn, Hoa, Đà Nẵng