Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Báo CAĐN: Kết luận thanh tra về Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng

Giám đốc Sở GD-ĐT vừa ban hành Kết luận số 3276/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy học tại Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/137_215703_ket-luan-thanh-tra-ve-truong-lien-cap-quoc-te-singapore-tai-da-nang.aspx

Giám đốc Sở GD-ĐT vừa ban hành Kết luận số 3276/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy học tại Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng.

Về đội ngũ nhà giáo và chương trình giáo dục, nhà trường đã đảm bảo các điều kiện thực hiện theo quy định. Ngoài ra, nhà trường cũng đã thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo quy định. Về cơ sở vật chất, thiết bị của Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng cơ bản đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, biển trường chưa ghi đúng tên trường là: "Singapore International School at DaNang" và chưa ghi tên trường bằng Tiếng Việt: “Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng” theo quyết định cho phép thành lập nhà trường của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Theo kết luận thanh tra, đối với công tác tiếp nhận HS Việt Nam, nhà trường đã tiếp nhận HS Việt Nam vượt quá quy định cho phép. Trên cơ sở kết luận thanh tra này, Sở GD-ĐT đề nghị Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng tiếp tục duy trì, phát huy những ưu điểm, những kết quả đạt được; đồng thời nghiêm túc khắc phục các hạn chế đã nêu trên. Yêu cầu lãnh đạo Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng công khai niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của đơn vị, ít nhất là 15 ngày liên tục; trước ngày 3-12-2019 báo cáo kết quả khắc phục các vấn đề đã nêu qua Thanh tra Sở GD-ĐT.

Cũng theo Sở GD-ĐT, trong khi chờ văn bản của Bộ GD-ĐT quy định nội dung giáo dục bắt buộc đối với người học là công dân Việt Nam học tập tại trường, trường tiếp tục chủ động xây dựng và triển khai chương trình Việt Nam học dành cho HS cấp THCS và THPT trên cơ sở tham vấn từ Phòng Giáo dục Trung học Sở GD-ĐT.

KHÁNH YÊN

Tìm kiếm:✨

  • Thanh tra Sở GD-ĐT, Singapore International School at DaNang, Sở GD-ĐT, HS, Giáo dục bắt buộc, Vượt quá, Singapore, Dạy học, Ghi tên, Nhà trường, Thanh tra, UBND TP Đà Nẵng, Đà Nẵng, Tham vấn, Tiếng việt, Giáo dục phổ thông, Tiếp nhận, Cơ sở vật chất, Nhà giáo, Trung học cơ sở