Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: Ảnh hưởng bão số 5 tại Đà Nẵng

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/anh-huong-bao-so-5-tai-da-nang

Tìm kiếm:✨

  • Bão số 5, Đà Nẵng, Ảnh hưởng