Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Báo Người Lao Động : Đà Nẵng: Đề xuất có thị trưởng, quận trưởng

Ngày 11-10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động của chính quyền các cấp và đề xuất đổi mới theo mô hình chính quyền đô thị.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/thoi-su/da-nang-de-xuat-co-thi-truong-quan-truong-20191011223614367.htm

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, cho biết sở này đã xây dựng định hướng thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại Đà Nẵng với 2 phương án.

Phương án 1: Xây dựng mô hình tổ chức 1 cấp chính quyền (cấp TP) và 2 cấp hành chính (quận, huyện và phường, xã). Trong đó, tổ chức chính quyền cấp TP là một cấp chính quyền gồm có HĐND, UBND; không tổ chức HĐND ở quận, huyện, chỉ tổ chức cơ quan hành chính là UBND.

Phương án 2: Xây dựng mô hình tổ chức 2 cấp chính quyền (cấp TP và cấp quận, huyện) và 1 cấp hành chính (áp dụng đối với phường). Trong đó, không tổ chức HĐND phường tại TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng xây dựng phương án tổ chức chính quyền đô thị 1 cấp chính quyền và 2 cấp thành phố

Ông Phan Thanh Long, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng và ông Đặng Công Ngữ, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, cho rằng việc lựa chọn tiếp tục thực hiện mô hình không tổ chức HĐND quận, phường như đề xuất của Sở Nội vụ theo phương án 1 là phù hợp. Nếu không còn HĐND cấp huyện sẽ tinh gọn được 250 đại biểu, HĐND cấp xã là 1.550 đại biểu.

TS Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ, đề xuất đổi mới phương thức hoạt động của chính quyền đô thị, áp dụng chế định thị trưởng, tức là chế định thủ trưởng hành chính, thay cho chế định ủy ban - chế định điều hành tập thể trong quản lý hành chính ở các đô thị. Đề xuất thực hiện chế độ bổ nhiệm người đứng đầu hành chính ở các đơn vị hành chính nội bộ là quận trưởng, phường trưởng vì thực chất các cơ quan hành chính quận, phường chỉ có vai trò như là cánh tay nối dài của cơ quan hành chính thành phố, thị xã.

Tìm kiếm:✨

  • Phan Thanh Long, Quận trưởng, Nguyễn Huyền Hạnh, Hội đồng nhân dân, Cơ quan hành chính, Cấp quận, UBND TP Đà Nẵng, Đặng Công Ngữ, Chế định, Thí điểm, Đà Nẵng, Hội thảo, Võ Ngọc Đồng, Thị trưởng, Mô hình, Các cấp, Chính quyền, Hành chính, Đổi mới, Đơn vị hành chính