Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Báo CAĐN: Khởi động mạng lưới dệt miền Trung và Tây Nguyên

Ngày 11-10, Tổ chức Cứu trợ và phát triển quốc tế đã tổ chức hội thảo khởi động mạng lưới dệt miền Trung và Tây Nguyên. Hội thảo có sự tham dự của các cơ quan quản lý các địa phương, các chuyên gia, cùng với 17 nhóm dệt truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đến từ TT-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Đắk Nông.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Văn hóa, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/99_214139_khoi-dong-mang-luoi-det-mien-trung-va-tay-nguyen.aspx

Ngày 11-10, Tổ chức Cứu trợ và phát triển quốc tế đã tổ chức hội thảo khởi động mạng lưới dệt miền Trung và Tây Nguyên. Hội thảo có sự tham dự của các cơ quan quản lý các địa phương, các chuyên gia, cùng với 17 nhóm dệt truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đến từ TT-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Đắk Nông. Thông qua mạng lưới dệt, Tổ chức Cứu trợ và phát triển quốc tế sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực, kết nối và thu hút sự vào cuộc của các bên liên quan… Trên cơ sở khai thác những nét đẹp trang phục truyền thống, từ chất liệu cho đến từng đường nét, màu sắc, mạng lưới sẽ là cầu nối, vận hành thông qua hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá, chia sẻ thông tin, cùng làm, cùng phát triển thông qua chia sẻ thông tin thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

TH. HÀ

Tìm kiếm:✨

  • Dệt, Cứu trợ, Đăk Nông, Dân tộc thiểu số, Tây nguyên, Mạng lưới, Miền trung, Thừa Thiên-Huế, Cơ quan quản lý, Khởi động, Hội thảo, Đường nét, Quảng Nam, Cầu nối, Nét đẹp, Chất liệu, Đà Nẵng, Quảng bá, Tiêu thụ, Truyền thống