Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Báo CAĐN: Gương chiến sĩ

Ngày 10-10, CAP Hải Châu 2 (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) trao trả tài sản cho anh Hoàng Công Vinh (1990, trú H. Phù Mỹ, Bình Định).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/120_214126_guong-chien-si.aspx

Ngày 10-10, CAP Hải Châu 2 (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) trao trả tài sản cho anh Hoàng Công Vinh (1990, trú H. Phù Mỹ, Bình Định). Trước đó, Trung sĩ Đỗ Hữu Minh Chung làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu trên đường Ông Ích Khiêm (Đà Nẵng) đã nhặt được chiếc ví bên trong có 4.000.000 đồng và nhiều giấy tờ nên đem đến CAP Hải Châu 2 giao nộp. Qua xác minh, CAP Hải Châu 2 tìm được chủ nhân và mời đến nhận lại tài sản. Anh Vinh rất vui mừng, bày tỏ sự cảm kích đối với Trung sĩ Chung và CAP Hải Châu 2.

Trung sĩ Đỗ Hữu Minh Chung trả lại tài sản cho anh Vinh.

M.VINH

Tìm kiếm:✨

  • CAP Hải Châu 2, Đường Ông Ích Khiêm, Trung sĩ, Phù Mỹ, Hải Châu, Trao trả, Vinh, Giao nộp, Gương, Cảm kích, Qua xác minh, Bình Định, Chiến sĩ, Đem đến, Trả lại, Đà Nẵng, Giấy tờ, Vui mừng, Chủ nhân, Tài sản