Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Báo Quốc Hội TV: PHÁT HUY VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT CỦA QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRUNG ƯƠNG

Sáng 20-9, tại Đà Nẵng, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, đối với các tỉnh, thành khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Phó chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Vinh Hà chủ trì hội thảo.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/9/phat-huy-vai-tro-dieu-tiet-cua-quy-phongchong-thien-tai-trung-uong/266664

Tìm kiếm:✨

  • Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Luật Đê điều, Chống thiên tai, Luật Phòng, Dự thảo luật, Phó chủ nhiệm, Điều tiết, Lấy ý kiến, Quốc hội, Thiên tai, Tây nguyên, Miền trung, Hội thảo, Sửa đổi, Phát huy, Chủ trì, Trung ương, Đà Nẵng, Vai trò