Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Báo PLO: Đà Nẵng vận hành bãi đỗ xe công cộng thông minh đầu tiên

Ngày 20-9, bãi đỗ xe công cộng thông minh đầu tiên tại 255 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng đã được đưa vào vận hành thử, trong thời gian ba tháng từ 6 giờ 30 đến 19 giờ tất cả các ngày trong tuần.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/thoi-su/da-nang-van-hanh-bai-do-xe-cong-cong-thong-minh-dau-tien-859450.html

Trong thời gian này, ban quản lý sẽ không thu tiền dịch vụ trông giữ xe.

UBND TP Đà Nẵng giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp với đơn vị chức năng vận hành bãi đỗ xe.

Sau khi kết thúc thời gian vận hành thử, giao Công ty Quản lý cầu đường tiếp tục thực hiện vận hành thí điểm công trình trong thời gian một năm (khai thác dịch vụ 24/24 giờ, có thu phí) làm cơ sở để đánh giá, điều chỉnh định mức quản lý vận hành và xây dựng đề án quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông để tổ chức đấu thầu khai thác công trình…

TX

Tìm kiếm:✨

  • Phan Chu Trinh, Đỗ xe, Ba tháng, UBND TP Đà Nẵng, Quản lý dự án, Công trình giao thông, Công cộng, Điểm trông giữ xe, Giao ban, Định mức, Kết cấu hạ tầng, Đơn vị chức năng, Đấu thầu, Thu tiền, Ban quản lý, Thu phí, Vận hành, Thí điểm, Thông minh, Đà Nẵng