Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Báo CAĐN: Phạt nặng cho chừa!

Ngày 26-9, UBND P. Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) cho hay, sau 1 tuần được thành lập, tổ tuần tra, xử lý tình trạng đổ rác thải, xà bần trái phép đã phát hiện 3 trường hợp vi phạm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/121_213286_phat-nang-cho-chua-.aspx

Lực lượng chức năng P. Nại Hiên Đông phát hiện 1 trường hợp đổ xà bần trái phép.

Ngày 26-9, UBND P. Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) cho hay, sau 1 tuần được thành lập, tổ tuần tra, xử lý tình trạng đổ rác thải, xà bần trái phép đã phát hiện 3 trường hợp vi phạm. Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng tuần tra báo cho cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

K.T

Tìm kiếm:✨

  • Nại Hiên Đông, Chừa, Sơn Trà, Rác thải, Phạt, Trái phép, Xử lý nghiêm, Đà Nẵng