Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Báo CAĐN: Đà Nẵng lập kế hoạch kiểm soát ô nhiễm ao hồ

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản số 6225/UBND-STNMT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý kênh, hồ trên địa bàn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/116_213044_da-nang-lap-ke-hoach-kiem-soat-o-nhiem-ao-ho.aspx

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản số 6225/UBND-STNMT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý kênh, hồ trên địa bàn. Thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp Cty Thoát nước và Xử lý nước thải, UBND các quận huyện khảo sát tổng thể các kênh, hồ trên địa bàn, xây dựng phương án thu gom, xử lý nước thải tại các hồ chưa được đầu tư hệ thống thu gom. Sở TN&MT có trách nhiệm kiểm soát chất lượng môi trường các hồ, tổng hợp báo cáo quản lý, bảo vệ môi trường về hồ, ao của các địa phương, đề xuất UBND thành phố về kế hoạch kiểm soát ô nhiễm. Cạnh đó, chủ trì phối hợp với UBND các quận huyện lập Đề án cải thiện chất lượng môi trường các hồ, ao trên địa bàn để từng bước phân kỳ đầu tư sau khi tách hoàn toàn nước mưa và nước thải, trình UBND thành phố trong năm 2019. Đối với các hồ thường xảy ra tình trạng cá chết, nước đổi màu, ngay khi phát hiện, Cty Thoát nước và Xử lý nước thải triển khai các biện pháp xử lý khẩn cấp, kiểm soát, đồng thời báo cáo cho UBND quận, huyện chủ động kiểm tra, xử lý.

BẢO NAM

Tìm kiếm:✨

  • Cty Thoát Nước, Ao hồ, UBND thành phố Đà Nẵng, Xử lý nước thải, Lập kế hoạch, Sở TN&MT, Phân kỳ, Quận huyện, Nước thải, Ô nhiễm, Thu gom, Thoát nước, Đà Nẵng, Sở Xây dựng, Bảo vệ môi trường, Khẩn cấp, Ủy ban nhân dân, Ban hành, Từng bước, Đề án