Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Báo CAĐN: Đà Nẵng có 200 dòng họ được công nhận 'Dòng họ học tập'

Sáng 25-9, Hội Khuyến học TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng dòng họ học tập theo Quyết định 281/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thông tin từ Hội thảo cho biết, Đà Nẵng hiện có 270 dòng họ đăng ký xây dựng dòng họ học tập và đã có 200 dòng họ được công nhận danh hiệu 'Dòng họ học tập', đạt tỷ lệ 49,1% so với tổng số dòng họ trên địa bàn TP.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/71_213235_da-nang-co-200-dong-ho-duoc-cong-nhan-dong-ho-hoc-tap-.aspx

Sáng 25-9, Hội Khuyến học TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng dòng họ học tập theo Quyết định 281/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thông tin từ Hội thảo cho biết, Đà Nẵng hiện có 270 dòng họ đăng ký xây dựng dòng họ học tập và đã có 200 dòng họ được công nhận danh hiệu "Dòng họ học tập", đạt tỷ lệ 49,1% so với tổng số dòng họ trên địa bàn TP.

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Hội Khuyến học TP Đà Nẵng Trần Đình Liễn nhấn mạnh: Cần phát huy truyền thống tốt đẹp của gia tộc trong việc giáo dục tinh thần hiếu học cho con cháu; chú trọng xây dựng dòng họ học tập trong quá trình xây dựng gia tộc; từng dòng họ cần thành lập, duy trì hoạt động và phát huy vai trò chi hội khuyến học; vừa chăm lo việc học cho con cháu, vừa vận động người lớn thực hiện học tập suốt đời; các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cần tăng cường trách nhiệm đối với việc xây dựng và nâng cao chất lượng dòng họ học tập.

ĐÌNH HÒA

Tìm kiếm:✨

  • Khuyến học, Dòng họ, Gia tộc, Suốt đời, Chi hội, Hiếu học, Học tập, Con cháu, Phát huy truyền thống, Hội thảo, Công nhận, Đà Nẵng, Đoàn thể, Thủ tướng chính phủ, Cấp ủy, Chăm lo, Tổng số, Người lớn, Danh hiệu, Đăng ký