Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Báo CAĐN: Chung tay xây dựng cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Đà Nẵng vững mạnh

Ngày 20-9, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (HHDNNVV) TP Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội HHDNNVV TP khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/99_212949_chung-tay-xay-dung-cong-dong-doanh-nghiep-nho-va-v.aspx

HHDNNVV Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2013-2018 cho HHDNNVV TP Đà Nẵng.

Ngày 20-9, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (HHDNNVV) TP Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội HHDNNVV TP khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, tuy gặp nhiều khó khăn tác động đến hoạt động SXKD nhưng HHDNNVV TP đã tập họp được đông đảo DN hội viên đoàn kết, chung tay xây dựng và phát triển HHDNNVV TP; vai trò và uy tín của HHDNNVV TP ngày càng được nâng cao, khẳng định vị thế trong cộng đồng DN và xã hội. Các nội dung công tác của HHDNNVV TP trong nhiệm kỳ qua như: tổ chức, xây dựng Hiệp hội và phát triển hội viên; đại diện, bảo vệ quyền lợi hội viên; phổ biến, hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật; tư vấn và hỗ trợ hội viên phát triển; từ thiện xã hội đều đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Với những thành tích đó, trong giai đoạn 2013-2018, HHDNNVV TP và nhiều hội viên được Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và địa phương khen thưởng với nhiều hình thức. Trong đó, hội viên Công ty CP Bình Vinh vinh dự được tặng thưởng danh hiệu cao quý Huân chương Lao động hạng 3. Sự phát triển của HHDNNVV TP đã góp phần đưa số lượng DN trên địa bàn TP tăng bình quân hàng năm trên 10% với hơn 22.000 DN tính đến nay cùng tổng vốn đăng ký hoạt động gần 130.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm bình quân hàng năm trên 31.000 người… Với tinh thần “DNNVV TP Đà Nẵng đoàn kết – năng động – sáng tạo vì sự phát triển bền vững”, trong nhiệm kỳ 2019-2024, HHDNNVV TP đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm phát triển Hiệp hội với mục tiêu tiếp tục chung tay xây dựng cộng đồng DNNVV TP Đà Nẵng vững mạnh. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành HHDNNVV TP nhiệm kỳ 2019-2024 với 32 thành viên. Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Ban chấp hành HHDNNVV TP nhiệm kỳ mới nâng cao vai trò của Hiệp hội trong việc gắn kết hội viên; tăng cường hỗ trợ các hội viên đầu tư, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, hợp tác kinh doanh trên các lĩnh vực, đẩy mạnh thu hút hội viên… và nhất là tập trung xây dựng và phát triển văn hóa doanh nhân, nâng cao trách nhiệm của DN, doanh nhân với xã hội. Nhân dịp này, HHDNNVV TP đã tổ chức tuyên dương khen thưởng những tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2013-2018.

PHÚ NAM

Tìm kiếm:✨

  • III, Lê Trung Chinh, Chung tay, Hội viên, Sự phát triển, Vững mạnh, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Cờ thi đua, Huân chương lao động, Tổng vốn, Ban chấp hành, Khen thưởng, Tặng thưởng, Nhiệm kỳ, Hiệp hội, Đại hội, Tuyên dương, Đà Nẵng, Đoàn kết, Bình quân