Báo Quốc Hội TV: TUYÊN TRUYỀN PHÒNG NGỪA XÂM HẠI TRẺ EM TRÊN MẠNG - DaNangsdotcom

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Quốc Hội TV: TUYÊN TRUYỀN PHÒNG NGỪA XÂM HẠI TRẺ EM TRÊN MẠNG

Ngày 16/3, tại nhà hát Trưng Vương thành phố Đà Nẵng, sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức ngày hội 'Công tác xã hội với phòng ngừa xâm hại trẻ em' nhằm chào mừng ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3 với chủ đề 'Công tác xã hội Việt Nam – Đổi mới, hội nhập và phát triển

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/3/tuyen-truyen-phong-ngua-xam-hai-tre-em-tren-mang/230965

Tìm kiếm:✨

  • Xâm hại, Phòng ngừa, Nhà hát Trưng Vương, Hội nhập, Trẻ em, Đà Nẵng, Đổi mới, Thương binh, Chào mừng, Công tác, Lao động, Nhà hát, Nhà hát kịch, Tiến trình hội nhập, Bệnh binh

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages